V prípade, že Vám bola diagnostikovaná niektorá z foriem nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD), či už Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, je mimoriadne dôležité, aby ste rozumeli, čo táto diagnóza obnáša, akým spôsobom sa ochorenie lieči a čo môžete Vy sám urobiť pre zlepšenie priebehu ochorenia.

Aký je prirodzený priebeh ochorenia?

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva charakterizuje dlhodobý zápal sliznice ktorejkoľvek časti tráviacej trubice, najčastie tenkého a/alebo hrubého čreva. Pri dlhotrvajúcom neliečenom zápale môže dojsť k tvorbe jazvovitého tkaniva, ktoré postupne zužuje prierez čreva. Črevo sa pri tomto procese môže zúžiť do tej miery, že nie toto zúženie bráni prechodu natrávenej potravy tráviacou trubicou. V tomto štádiu už lieky, ktoré potláčajú zápal na sliznici nedokážu pomôcť a je nevyhnutná operácia s odstránením zúženej časti čreva. Ďalšou komplikáciou, ktorá môže nepoznané ochorenie sprevádzať je prechod zápalu cez črevnú stenu na okolité orgány, alebo iné črevné kľučky. V niektorých prípadoch môže zápal postihujúci celú črevnú stenu vytvoriť otvory v črevnej stene, takzvané fistuly, cez ktoré sa črevné baktérie môžu rozšíriť do brušnej dutiny, kde vyvolávajú vznik infekčných ložísk. Pri vzniku takýchto infekčných ložísk, dutín vyplnených hnisom, takzvaných abscesov, je rovnako liečba liekmi už málokedy úspešná a je potrebný chirurgický zákrok.

V súčasnosti nie je jasné, či sa u všetkých pacientov dá chirurgickým zákrokom vyhnúť pomocou liečby liekmi. Výsledky prvých štúdií zameraných na hodnotenie efektu včasnej liečby IBD však ukazujú, že u pacientov liečených v skorej fáze (t.j. ešte pred vznikom uvedených komplikácií) sa znižuje riziko chirurgických komplikácií. Rovnako sa zdá, že účinná liečba zápalu sliznice aj znižuje riziko rakoviny hrubého čreva, ktorá predstavuje jednu z dlhodobých komplikácií nešpecifických zápalových ochorení čreva.

Po stanovení diagnózy, aký je ďalší postup?

V prípade, že Vám bola stanovená diagnóza IBD, je potrebné dlhodbobé sledovanie gastroenterológom, najlepšie špecializovaným na starostlivosť o IBD.

Hoci gastroenterológovia nedokážu sľubovať zázraky, vďaka moderným liečebným postupom, je možné pacientovi s IBD zabezpečiť dobrú kvalitu životu s naplneným životných cieľov. Treba však zdôrazniť, že pod týmito modernými liečebnými postupmi sa nemyslí len jeden zázračný liek, je to celý koncept liečby, ktorá má byť zaradená včas v priebehu ochorenia, prípade, keď už je ochorenie diagnostikované včas intenzifikovaná (napríklad zvýšením dávky lieku) na základe doplňujúcich vyšetrení, aj v čase, keď sa pacient (ešte) cíti dobre. Preto je mimoriadne dôležité užívať lieky a nevynechávať lekárom predpísané kontroly aj v čase, keď nepociťujete (výrazné) ťažkosti.

Často je náročné sa rozhodnúť, či je u daného pacienta ešte priestor na liečbu liekmi, alebo je pre neho v danej fáze rozumnejšie pristúpiť k chirurgickému riešeniu. Tieto rozhodnutia sú zložité a mali by byť prijímané spolu s pacientom až po vzájomnej diskusii všetkých zainteresovaných odborníkov – gastroenterológa, chirurga, radiológa, patológa.

Ako prebieha starostlivosť v našom centre?

Medicínska starostlivosť v našom IBD centre vychádza zo základnej filozofie, že jej hlavným cieľom je dosiahnuť dlhodobo udržateľnú dobrú kvalitu života. Pri tom vychádzame z nasledujúceho:

  1. Individuálny prístup so zohľadnením momentálnej životnej situácie, v ktorej sa nachádzate. IBD je ochorením na celý život a sprevádza človeka všetkými dôležitými životnými udalosťami, ako je založenie rodiny, štúdium, práca, cestovanie, venovanie sa rôznym hobbies. Všetky tieto životné zmeny môžu ovplyvniť priebeh ochorenia, ale aj naopak, samotné ochorenie môže mať na tieto udalosti negatívny vplyv. Na zvládnutie týchto situácií, bez výraznejšieho vplyvu na ochorenie, máme v našom centre špecializované poradenstvo pre IBD pacientov (tak mužov ako ženy), ktorí si chcú založiť rodinu a pre tehotné pacientky. Rovnako poskytujeme poradenstvo pri cestovaní do zahraničia, pri dlhodobom vycestovaní odporúčame starostlivosť na kontaktnom pracovisku v zahraničí. Samozrejmou súčasťou starostlivosti je poradenstvo s ohľadom na špeciálne pracovné zaradenia, ktoré môžu byť pri IBD rizikové.
  2. Kontinuálna starostlivosť - IBD je ochorenie s chronickými priebehom s momentami vzplanutia, kedy je potrebné rýchle nasadenie liečby. V takýchto okamihoch je dôležité, aby lekár, ktorý o liečbe v momente vzplanutia musí rozhodnúť mal s takouto liečbou rozsiahle skúsenosti a bol do detailu informovaný o predošlom priebehu ochorenia. Preto je v našom IBD centre samozrejmosťou tímová práca lekárov a sestier, z ktorých každý má so starostlivosťou o IBD pacientov skúsenosti a ktorí si profesionálne odovzdávajú informácie o Vašom stave.
  3. Multidisciplinárna starostlivosť - O pacientov s IBD sa síce každodenne stará gastroenterológ, tento sa však pri rozhodovaní o ďalšej liečbe opiera o informácie a názory iných špecialistov, osobitne chirurgov, radiológov, patológov a podľa situácie aj ďalších. Naši gastroenterológovia s týmito špecialistami z iných odborov úzko spolupracujú, a všetky kľúčové rozhodnutie o Vašej liečbe, ktoré Vám predkladajú sú najprv podrobené detailnej diskusii s kolegami týchto špecializácií.

Ako sa pripraviť a objednať na vyšetrenie v našom centre?

Pre zaručenie čo najrýchlejšej starostlivosti, je potrebné kontaktovať telefonicky našu recepciu, kde budú vyhodnotené Vaše ťažkosti a podľa nich Vám bude pridelený termín na konzultáciu s prípadným zorganizovaným ďalších vyšetrení ešte pred konzultáciou. Pri objednávaní je potrebné uviesť, aký typ ochorenia IBD máte diagnostikovaný, či máte aktuálne ťažkosti a akú liečbu užívate. Ideálne je ešte pred samotným vyšetrením zaslať alebo doniesť kópiu Vašich predošlých vyšetrení, aby sa lekár mohol na Vašu konzultáciu dopredu pripraviť a mohol sa počas tejto konzultácie venovať Vašim momentálnym ťažkostiam namiesto písaniu správ.

Čo hovoria klienti

Prístup personálu je vysoko profesionálny. Ochotne mi zodpovedali všetky moje otázky!

Marek, Bratislava

Dlho som nevedela čo mi je. Pomoc som našla až v IBD centre, ďakujem

Hana, Žilina

PrihlásenieDiagnostický formulár

Vyplňte zdarma náš
diagnostický online formulár.
Naši lekári posúdia Váš stav
za niekoľko hodín, následne
Vás budeme obratom
kontaktovať.

Virtuálna prehliadka

Novinky v centre

Časté otázky našich pacientov

  • Musím mať výmenný lístok od praktického lekára?
  • Kedy budú výsledky zo vzoriek alebo odberov?
  • Ako sa pripraviť na konkrétne vyšetrenie?

Viac informácií

Desatoro nášho IBD centra

Prečitajte si o zásadách, ktoré uplatňujeme pri prístupe k starostlivosti o pacientov nášho IBD centra.

Viac informácií


Naši partneri